Strona główna
Lifestyle
Tutaj jesteś
Lifestyle

Zalety i wady lokat. Jak obliczyć odsetki od lokaty?

Data publikacji 27 maja 2022


Nikt z nas nie potrafi patrzeć w przyszłość. Niemniej jednak dla wielu osób bardzo ważne jest planowanie. Dotyczy to również inwestycji. Lokata stała jest formą długoterminowej inwestycji. Jakie są zalety i wady lokat? Jak obliczyć odsetki od lokaty?

Lokata jako bezpieczna inwestycja

Lokaty terminowe jako forma inwestycji nie mają praktycznie żadnych wad. Inwestycja ta nie wiąże się z ryzykiem i przynosi dobre dochody z odsetek. Wielu konsumentów w Polsce korzysta z lokat terminowych. W obecnym środowisku niskich stóp procentowych oszczędzający mają jednak wybór pomiędzy minimalnymi stopami procentowymi w swoim banku lub otwieraniem coraz większej liczby lokat terminowych w różnych bankach. Wszystkie europejskie banki podlegają europejskiemu ubezpieczeniu depozytów. W ten sposób zabezpieczone są kwoty do 100 000 euro. Nie jest jednak uregulowane, jak zachowuje się ubezpieczenie depozytów, jeśli bank złoży wniosek o niewypłacalność w danym kraju. W związku z tym przy wyborze lokaty klienci powinni zwracać uwagę na zdolność kredytową oraz sytuację ekonomiczno-polityczną kraju, w którym bank ma swoją siedzibę.

Jakie zalety mają lokaty?

Przy stałym rachunku lokaty oprocentowanie pozostaje takie samo przez cały okres inwestycji. Przede wszystkim zapewnia to bezpieczeństwo planowania. Klient może dokładnie obliczyć, ile pieniędzy ma do dyspozycji po zakończeniu umowy. Oprocentowanie nie podlega wahaniom. Oczywiście jest to przyjemne, gdy spadają stopy procentowe. Z reguły wysokość odsetek zależy od kwoty i terminu inwestycji. Jak obliczyć odsetki od lokaty? Można skorzystać z kalkulatora internetowego lub obliczyć odsetki samodzielnie. W tym celu należy zastosować wzór — kwotę depozytu trzeba pomnożyć przez ilość dni okresu lokacyjnego, pomnożyć przez oprocentowanie w skali roku i podzielić przez ilość dni w roku (365). Decydując się na lokatę terminową, na której do kwoty inwestycji doliczane są odsetki od lokaty terminowej, korzystamy z tzw. efektu odsetek składanych. Dochód podlega zatem oprocentowaniu również po podziale. Zazwyczaj rachunek lokaty stałej można otworzyć bezpłatnie. Na ogół nie ma też opłat za prowadzenie konta. Nie trzeba się również martwić o inne opłaty. Klient może zdecydować, jak długo ma trwać inwestycja. Może wybrać okres od kilku miesięcy do kilku lat. Z reguły stopy procentowe z czasem rosną. Lokata stała to bezpieczna forma lokowania. Saldo jest zabezpieczone ustawowym ubezpieczeniem depozytu do 100 000 euro. Wiele banków jest również członkami dobrowolnego systemu ubezpieczeń depozytów, który chroni kwoty w milionach. Na stronie korzystnykredyt.com.pl znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Wady lokat

Oprocentowanie lokat nie jest zbyt wysokie. Banki zagraniczne kuszą znacznie wyższym oprocentowaniem lokat terminowych. Często jednak odbywa się to kosztem zdolności kredytowej banków. Jeśli stopa procentowa wzrośnie, a oprocentowanie lokaty jest stałe, właściciel lokaty może nic nie zyskać. Zdeponowanych pieniędzy nie można wypłacić w krótkim terminie. Z reguły są one dostępne dopiero po zakończeniu okresu umowy. Jeśli lokata terminowa zostanie zerwana wcześniej, odsetki będą znacznie niższe i można ponieść stratę. Lepiej nie inwestować wszystkich swoich aktywów w lokaty stałe. Eksperci zalecają utrzymanie rezerwy gotówkowej w wysokości od dwóch do trzech miesięcznych pensji netto. Wiele banków wiąże swoje oferty lokat terminowych z minimalnym depozytem. Ten miesięczny depozyt jest różny i czasami może osiągnąć poziom, na który wielu ludzi, którzy chcą oszczędzać, nie może sobie pozwolić. Nie ma możliwości zmiany zainwestowanej kwoty w czasie trwania umowy.

samochody ciężarowe

Redakcja livespot.pl

Redakcja LiveSpot.pl to zespół pasjonatów z różnych dziedzin, którzy z zaangażowaniem tworzą wartościowe treści dla naszych czytelników.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

organizacja wesel