Strona główna
Praca
Tutaj jesteś
Praca

Czas pracy względem przepisów

Data publikacji 6 listopada 2020

Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę ma określony zgodnie z przepisami czas pracy. Jest to czas, w którym pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym i określonym do tego miejscu. Swoją prace pracownik może wykonywać w ustalonych stałych godzinach, w systemie zmianowym lub bardziej elastycznie, względem ustalonego grafiku pracy.

Czas pracy względem przepisów

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy czas pracy nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę oraz przeciętnie czterdziestu godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym czterech miesięcy. Chyba, że z uwagi na specyfikę pracy i jej organizacje nie jest to możliwe, wtedy okres ten może zostać wydłużony do dwunastu godzin lub dwudziestu czterech godzin w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza jednego miesiąca. Taki system wiąże się z krótszym wymiarem dobowym lub dodatkowymi dniami wolnymi od pracy. Harmonogram pracy zatrudnionego pracownika może być wykonany w formie pisemnej bądź ustnej, a pracownik musi go otrzymać co najmniej jeden tydzień przed rozpoczęciem pracy według niego. Chyba, że harmonogram pracy regulują inne przepisy.

Tygodniowy czas pracy

Tygodniowy czas pracy pracownika wraz z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć czterdzieści osiem godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ponadto pracownikowi w każdej dobie przysługuje prawo do jedenastu lub więcej godzin nieprzerwanego odpoczynku, chyba, że przepisy stanowią inaczej. Pracownikowi przysługuje przynajmniej trzydzieści pięć godzin nieprzerwanego odpoczynku, który obejmuje przynajmniej jedenaście godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowo. Jeśli pracownik pracuje przynajmniej sześć godzin w ciągu dobry, przysługuje mu piętnstominutowa przerwa. Natomiast pracodawca ma prawo ustalić dla pracownika przerwę, która nie wlicza się do czasu pracy, w wymiarze nie więcej niż sześćdziesiąt minut na załatwienie sprawy osobistej lub zjedzenie posiłku. Przepisy regulują również kwestie związane z pracą w porze nocnej, w niedzielę i święta oraz w godzinach nadliczbowych.

samochody ciężarowe

Redakcja livespot.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Wysyłanie skutecznego mailingu