livespot.pl

livespot – zdrowie, dom, praca, lifestyle

Lifestyle

Jak się zabezpieczyć wynajmując mieszkanie?

Wynajem mieszkania jest dobrym sposobem na uzyskanie pasywnego dochodu, który jest stały i może poważnie zasilić domowy budżet. Nie zawsze jednak wynajem jest bezpieczny. Zdarzają się najemcy, którzy unikają płacenia czynszu najmu. Wynajem mieszkania jak się zabezpieczyć przed nierzetelnymi najemcami?

Umowa najmu – najważniejszy dokument

Umowa najmu jest dokumentem, który jest niezbędny, by w formie pisemnej określić wszystkie warunki najmu. Należy koniecznie wpisać czas na jaki zostaje zawarta umowa, okres wypowiedzenia oraz dokładnie określić jakie opłaty ponosi najemca.

Określając kwotę najmu, którą zobowiązany jest płacić najemca, warto wyszczególnić kto dokonuje opłaty za media (prąd, wodę, gaz, ogrzewanie). Bardzo ważne jest również rozliczenie późniejszego wyrównania za wodę czy ogrzewanie.

Kolejnym elementem jest określenie terminu wpłaty. Warto również wziąć od najemcy kaucję, która będzie rozliczona w momencie zakończenia umowy najmu. Wynajmujący po rozliczeniu opłat oraz sprawdzeniu stanu mieszkania jest zobowiązany do zwrotu kaucji. W sytuacji, gdy występuje zadłużenie lub stan mieszkania rażąco odbiega od stanu początkowego, właściciel potrąci te koszty z otrzymanej kaucji.

Najem okazjonalny – co to jest?

Umowa najmu okazjonalnego musi zostać zawarta w obecności notariusza w formie aktu notarialnego. Jest to zgodna najemcy na dobrowolne poddanie się egzekucji w przypadku zaniechania płatności. Najemca jest zobowiązany do podania adresu, pod który może zostać eksmitowany. Koniczne jest dostarczenie oświadczenia podpisanego przez właściciela lokalu zastępczego, który wyraża zgodę na takie działanie.

Jest to dokument, który ułatwi wynajmującemu usuniecie nierzetelnego lokatora, który nie wywiązuje się z warunków umowy.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Zastanawiając się, wynajem mieszkania jak się zabezpieczyć, warto pamiętać o sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Jest to dokument, który dokładnie opisuje stan mieszkania. Określone są w nim elementy wyposażenia, które pozostały w mieszkaniu oraz stopień ich zużycia.

Bardzo ważne jest dokładne opisanie droższego sprzętu, który może ulec zniszczeniu lub zostać ukradziony. Protokół zdawczo-odbiorczy można opatrzyć zdjęciami, które najemca podpisze. Dzięki temu wynajmujący będzie miał dokładnie skatalogowany sprzęt, który powierzył najemcy.

Staranne podpisanie umowy najmu oraz sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego to sposób na unikniecie problemów z nierzetelnym najemcą. Dzięki takiemu działaniu rozwiązanie umowy będzie przebiegało sprawnie i bezproblemowo.